Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Thirrje për Shprehje të Interesit për ofrues të Shërbimeve të Përkthimit dhe Transkriptimit për gjuhën Shqipe, Serbe, Rome dhe Angleze

Gjatë viteve 2024 dhe 2025 organizata jonë në kuadër të projekteve do ketë nevojë për shërbime të përkthimit për trajnime/konferenca dhe workshope të ndryshme, dhe gjithashtu shërbime të transkriptimit. Për organizatën: Youth Initiative for Human Rights (YIHR) fillimisht u krijua si një organizatë joqeveritare rajonale në 2003, e cila më vonë u shndërrua në një […]

Thirrje për Shprehje të Interesit për Ofrim të Shërbimeve të Akomodimit

Termat e referencës:  Gjatë viteve 2023, 2024 dhe 2025 organizata jonë në kuadër të projekteve do ketë nevojë për akomodim të grupeve të organizuara për trajnime të ndryshme ne gjatesi mesatarisht 3 deri në 5 netë të cilat mund të numerojnë  nga 25 deri 35 persona. Për organizatën: Youth Initiative for Human Rights (YIHR) fillimisht […]

Thirrje e Hapur: Programi i Bursave të Paqes

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS) po hap Programin tre-mujor me pagesë të Bursave të Paqes (Peace Fellowship Program) për pesë studentë/e nga Kosova. Kjo eksperiencë e veçantë ju mundëson të punoni në një nga OJQ-të që vepron në Kosovë në fushat e të drejtave të njeriut, ndërtimit […]

Open Call for Monitoring and Evaluation Expert

Youth Initiative for Human Rights in Kosovo (YIHR – KS) is seeking an expert to develop the evaluation of the Youth for Justice project. The “Youth for Justice” project is a 5-year-long project with the main goal of empowering young people to demand justice and become active participants in the justice sector in Kosovo. The […]

HUMAN RIGHTS ACTIVIST OF THE YEAR PRIZE 2023

Activists work tirelessly to better our society by advocating for human rights, despite risks and immense social and structural challenges. YIHR KS acknowledges such efforts and wants to enhance the role of human rights activism by introducing the HUMAN RIGHTS ACTIVIST OF THE YEAR PRIZE 2023 This prize will be awarded for the second time […]

PROGRAMI I PRAKTIKËS

YIHR KS fton të gjithë të rinjtë që janë studentë/e (viti i fundit) apo të diplomuar/a rishtazi (në 3 apo 4 vitet e fundit) nga Fakulteti Juridik, universitetet publike apo private që të aplikojnë për Programin e Praktikës në gjykatat themelore në Kosovë dhe degët e tyre. Programi i Praktikës zhvillohet në kuadër të projektit […]

Open call for experts/companies: Open Call for Review of Sexual Harassment Policy at YIHR KS

Youth Initiative for Human Rights Kosovo (YIHR KS) is seeking experienced professionals or companies to review and enhance our Sexual Harassment Policy. Introduction: The Youth Initiative for Human Rights Kosovo (YIHR KS) is a non-governmental organization committed to promoting and safeguarding human rights, with a particular focus on youth in Kosovo. In our ongoing commitment […]

Shkolla Alternative për të Drejtat e Njeriut – Edicioni 5

YIHR KS fton të gjithë studentët/et e universiteteve publike dhe private në Kosovë të aplikojnë në edicionin e pestë të Shkollës Alternative për të Drejtat e Njeriut. Shkolla Alternative për të Drejtat e Njeriut synon edukimin dhe fuqizimin e të rinjve/rejave për identifikim dhe trajtim të duhur të shkeljeve të të drejtave të njeriut. Programi […]

Youth Exchange and Storytelling Workshop

Given the complex and sensitive political situation, as well as recent unrest in the relation between Kosovo and Serbia, there is a pressing need for regional cooperation and fostering positive dialogue. Having that in mind, we invite you to apply for the Youth Exchange and Storytelling Workshops, which will be held in Prizren from the […]

Regional Youth Exchange on Reconciliation and Intercultural Dialogue in the Balkans

Dates: 7th – 11th August 2023 Location: Prizren, Kosovo We are pleased to announce the open call for participants to apply for the upcoming Youth Exchange, which will take place from the 7th until the 11th of August 2023 in Prizren, Kosovo. This project aims to address the crucial issue of reconciliation and intercultural dialogue among young people in […]