Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

PROGRAMI I PRAKTIKËS

YIHR KS fton të gjithë të rinjtë që janë studentë/e (viti i fundit) apo të diplomuar/a rishtazi (në 3 apo 4 vitet e fundit) nga Fakulteti Juridik, universitetet publike apo private që të aplikojnë për Programin e Praktikës në gjykatat themelore në Kosovë dhe degët e tyre. Programi i Praktikës zhvillohet në kuadër të projektit […]

Open call for experts/companies: Open Call for Review of Sexual Harassment Policy at YIHR KS

Youth Initiative for Human Rights Kosovo (YIHR KS) is seeking experienced professionals or companies to review and enhance our Sexual Harassment Policy. Introduction: The Youth Initiative for Human Rights Kosovo (YIHR KS) is a non-governmental organization committed to promoting and safeguarding human rights, with a particular focus on youth in Kosovo. In our ongoing commitment […]

Shkolla Alternative për të Drejtat e Njeriut – Edicioni 5

YIHR KS fton të gjithë studentët/et e universiteteve publike dhe private në Kosovë të aplikojnë në edicionin e pestë të Shkollës Alternative për të Drejtat e Njeriut. Shkolla Alternative për të Drejtat e Njeriut synon edukimin dhe fuqizimin e të rinjve/rejave për identifikim dhe trajtim të duhur të shkeljeve të të drejtave të njeriut. Programi […]

Youth Exchange and Storytelling Workshop

Given the complex and sensitive political situation, as well as recent unrest in the relation between Kosovo and Serbia, there is a pressing need for regional cooperation and fostering positive dialogue. Having that in mind, we invite you to apply for the Youth Exchange and Storytelling Workshops, which will be held in Prizren from the […]

Regional Youth Exchange on Reconciliation and Intercultural Dialogue in the Balkans

Dates: 7th – 11th August 2023 Location: Prizren, Kosovo We are pleased to announce the open call for participants to apply for the upcoming Youth Exchange, which will take place from the 7th until the 11th of August 2023 in Prizren, Kosovo. This project aims to address the crucial issue of reconciliation and intercultural dialogue among young people in […]

Rrjeti më i ri dhe më i madh rajonal i aktivistëve/eve është këtu!

Rrjeti më i ri dhe më i madh rajonal i aktivistëve/eve është këtu! Rrjeti i Aktivistëve/eve të Gjeneratës së Paqes ka nisur zyrtarisht dhe të gjithë ju jeni të ftuar të bëheni pjesë e tij! Ky rrjet është një iniciativë që thyen barriera dhe ka për qëllim të nxisë ndryshime pozitive dhe bashkëpunim kuptimplotë midis […]

Open Call – Program Assistant

We are looking for a Program Assistant to join our team! Are you passionate about making a difference and eager to support impactful programs? We are thrilled to announce an exciting opportunity to join our amazing team as a Program Assistant for the Dealing with the Past Program. If you are motivated, willing to learn, […]

Youth Generation Peace Activists: Fuqizimi i ndryshimbërësve të Rinj/Reja nga Kosova dhe Serbia për bashkëpunim ndërkufitar

https://rb.gy/lugoe Jemi të lumtur të ju njoftojmë për fillimin e Youth Generation Peace Activists (GPAN), një iniciativë që synon të nxisë ndryshime pozitive dhe bashkëpunim kuptimplotë ndërmjet aktivistëve/eve të rinj/reja nga Kosova dhe Serbia. Ky rrjet dinamik do të shërbejë si një platformë e strukturuar për komunikim, duke përforcuar zërat e aktivistëve/eve dhe duke promovuar […]

Thirrje e Hapur: Model United Nations (MUN)

YIHR KS për herë të parë fton të gjithë studentët e shkencave shoqërore në Kosovë në aktivitetin Model United Nations (MUN)! Gjatë datave 3-5 korrik 2023 do të mbahet një simulim i punës së Këshillit të të Drejtave të Njeriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për diplomatët/et dhe udhëheqësit/et e ardhshëm/me, konferenca ofron mundësi […]

Thirrje e Hapur: Facilitator për Model United Nations (MUN)

YIHR KS hap thirrjen për një individ të aftë dhe pasionant për të facilituar aktivitetin “Model United Nations – MUN”. Si facilitator, ju do të luani një rol kritik për t’i ndihmuar studentët të fitojnë një kuptim më të thellë të çështjeve globale, të zhvillojnë aftësitë e tyre drejtuese dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre […]